tatastudio

Tatastudio

Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności – Antologia

W Antologii opowieść o Solidarności zbudowana jest z relacji bezpośrednich uczestników wydarzeń w połączeniu z ikonografią, która ukazuje, jak wielkiej metamorfozie uległa od tamtego czasu polityka, stając się elementem codziennego życia. Relacjom towarzyszą zarówno klasyczne teksty poświęcone historii i kulturze opozycyjnej, jak i mniej znane, których głównym motywem jest zmiana społeczno-polityczna lat 70. i 80. w Polsce, a także w Europie Środkowej i Wschodniej. Gdańsk 2014, 376 stron.

Projekt i skład: Piotr Białas, Adam Ignaciuk / Projekt okładki: Piotr Białas

Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności – Katalog

Wystawa stała ECS została otwarta w roku 25 rocznicy odzyskania przez Polskę wolności i w 34 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, po niemal sześciu latach przygotowań. Katalog drobiazgowo przedstawia myśl spajającą wystawę stałą, prowadzi poprzez jej sześć sal i podsumowującą salę im. Jana Pawła II, prezentując ikonografię, omówienia wydarzeń
i symbolizujących je eksponatów. Gdańsk 2014, 280 stron.

Projekt i skład: Filip Piasecki / Projekt okładki: Piotr Białas