tatastudio

Tatastudio

Seria Biblioteka ECS

Seria dokumentuje prace młodych polskich naukowców z różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki: historii, socjologii, filozofii, psychologii, prawa, kulturoznawstwa, ekonomii. Większość publikacji prezentowanych w serii wyłaniana jest w konkursie na najlepszą pracę magisterską
i doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz ideą solidarności społecznej.

Koncepcja i projekt: Piotr Białas