tatastudio

Tatastudio

Dla Vege instytutu, który ma długą tradycję w promowaniu pieczywa ekologicznego, kultywowaniu i rozwijaniu tradycyjnych technik piekarniczych, zaprojektowaliśmy znak graficzny, materiały promocyjne oraz serię opakowań.

Projekt: Piotr Białas