tatastudio

Tatastudio

Wspólne czytanie buduje emocjonalną więź między dziećmi
a rodzicami. Niech więc Gdańsk czyta dzieciom!

Przez 3 lata, cyklicznie, raz w miesiącu – w sobotę lub niedzielę – zapraszaliśmy dzieci z rodzicami do Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku na wspólne czytanie wartościowych i pięknie ilustrowanych książek. Po lekturze odbywała się krótka dyskusja i warsztaty prowadzone przez ciekawych twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki i różne zawody.

Projekt był realizowany przy współpracy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznych, a finsowany przez Miasto Gdańsk.

Koncepcja, koordynacja i prowadzenie akcji: Małgorzata Brajner-Białas

Projekt graficzny i foto: Piotr Białas