tatastudio

Tatastudio

Wygraliśmy konkurs na znak Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jury zdecydowało, ze zwycięski projekt najpełniej realizuje wymogi oraz oczekiwania pod względem estetycznym, funkcjonalnym oraz zgodności ze specyfiką działalności Organizatora. Jest on przykładem zrównoważonego projektowania i harmonii, które wyrażają się w umiejętnym połączeniu nadrzędnego celu, jakim jest architektura siedziby GTS ze specyfiką działalności instytucji oraz jej lokalizacją w Gdańsku. Nagrodzony znak graficzny to syntetyczna forma, na wielu poziomach odwołująca się zarówno do kształtu fundamentu architektonicznego, otwieranego dachu budynku oraz idei działalności GTS, która nie chce przypodobać się panującym trendom. W przedstawionych propozycjach zastosowania znaku delikatne nawiązania do struktury samego logo stworzyły efekt ciekawej i spójnej identyfikacji wizualnej, która jest ponadczasowa, niezobowiązująca i elastyczna. (Uzasadnienie Jury)

Autorem zwycięskiego znaku jest Filip Piasecki.