tatastudio

Tatastudio

Projekt konkursowy na identyfikację Europejskiego Centrum Solidarności. 
Koncepcja: Piotr Białas, Filip Piasecki / Projekt: Filip Piasecki