tatastudio

Tatastudio

Seria publikacji na temat Kompetencji i edukacji
wydane z okazji VI Kongresu Obywatelskiego

Kongres Obywatelski jest trwałą płaszczyzną spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia Polaków organizowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego.
Instytut zwrócił się z prośbą o zaprojektowanie nowej szaty graficznej dla publikacji wydawanych na potrzeby Kongresu. Zaproponowaliśmy serię okładek wykorzystujących te same elementy graficzne w różnych proporcjach i kompozycjach. Stworzyliśmy możliwość różnorodnego rozwoju na przestrzeni kilku lat przy zachowaniu spójnego wizerunku.

Projekt graficzny i skład: Piotr Białas