tatastudio

Tatastudio

Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury

Czasopismo-półrocznik jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z podejściem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Redaktorem naczelnym jest prof. Jan Skórzyński, a wydawcą Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku.

Projekt graficzny i skład: Piotr Białas