Gdański Teatr Szekspirowski

Gdański Teatr Szekspirowski

Głównymi motywami które przyczyniły się do ostatecznej formy znaku była architektura, lokalizacja oraz specyfika działalności.

Architektura: Nawiązuje do kształtu fundamentu architektonicznego (dwie litery T) oraz otwieranego dachu budynku.

Lokalizacja: Uproszczony kształt Zatoki Gdańskiej.

Specyfika działalności: Monogram otwartej litery T.

Projekt: Filip Piasecki
Współpraca: Piotr Białas, Adam Ignaciuk

Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski